Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro registraci a vedení uživatelského účtu

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Patryk Świąć se sídlem: Karvinská 571/9, 73701 Český Těšín, Česká Republika, IČ: 04649028, DIČ: CZ683775181 (dále jen jako „správce“), jakožto provozovatel internetového obchodu Přilby Tornádo na adrese www.prilbytornado.cz, bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

1. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Osobní údaje budou správcem zpracovávány v rozsahu, v jakém jste tyto správci dobrovolně poskytli v souvislosti s přihlášením se k odběru obchodních sdělení (newsletterů) zasílaných správcem, a to v rozsahu Vašich identifikačních údajů (jméno a příjmení, a v případě, že jste podnikatelem, také údaje o Vaší firmě, identifikačním čísle, popř. též daňovém identifikačním čísle), kontaktních údajů (Vaše fakturační adresa, popř. v případě, že jste podnikatelem, Vaše sídlo, dále telefonní číslo a e-mailová adresa, popř. doručovací adresa, požadujete-li doručení zboží na jinou než fakturační adresu), a dále v rozsahu údajů o Vaší nákupní historii (Vaše transakční údaje z dřívějších nákupů, včetně bankovního spojení, uvedl-li jste toto z jakéhokoliv důvodu v souvislosti s realizovanou koupi zboží, čísla uskutečněných objednávek a údaje o zakoupeném zboží, vydané faktury).

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování je tento Váš udělovaný souhlas, popř. v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z právních předpisů rovněž tyto předpisy.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány za účelem registrace a vedení uživatelského účtu na správcem provozovaném e-shopu, z něhož můžete realizovat objednávky zboží, prohlížet historii objednávek, stáhnout elektronické faktury za dříve provedené nákupy, sledovat aktuální stav zpracování objednávky a v návaznosti na vytvoření uživatelského účtu též využít možnosti zjednodušeného provádění dalších objednávek (systém si automaticky zapamatuje údaje o Vás a doručovací údaje), včetně též za účelem s tím souvisejícího zařazení do databáze registrovaných uživatelů správce.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem po dobu trvání služby odběru obchodních sdělení (newsletterů) zasílaných správcem a dále po dobu 6 měsíců po jejím zrušení, resp. po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu. Tím není jakkoliv dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně, přičemž jej můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemného sdělení adresovaného správci na adresu Karvinská 571/9, 73701 Český Těšín. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5. PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo na vyloučení automatizovaného individuálního rozhodování a profilování;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Veškerá výše uvedené práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Obdobně lze uvedená práva uplatnit též korespondenční formou na adresu sídla správce - Patryk Świąć, Karvinská 571/9, 73701 Český Těšín.

6. ZVLÁŠTNÍ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Vedle shora uvedených práv máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebude správce bez dalšího osobní údaje již nadále pro tento účel zpracovávat.

7. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

Máte právo kdykoliv se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů jakožto dozorový orgán, pokud se domníváte, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
internetové stránky: www.uoou.cz

8. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH ZABEZPEČENÍ

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje.Těmito osobami mohou být zejména osoby zajišťující rozesílání obchodních sdělení (newsletterů), které však budou mít přístup k těmto údajům jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.

Veškeré osobní údaje, které budou správci poskytnuty, jsou ukládány v bezpečné databázi a chráněny standardními postupy (šifrování, přístup oprávněných osob, atp.). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (jímž je přihlašovací e-mail) a heslem. Jste povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu, přičemž nejste oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tímto potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné, a že jste byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Současně potvrzujete, že tento souhlas udělujete svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Bližší údaje o zpracování osobních údajů správcem naleznete v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný zde, a s jehož obsahem a podmínkami jste se seznámil. Další podmínky ohledně vedení uživatelského účtu jsou obsaženy ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou dostupné zde.